Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej z przyłączami i remont pompowni ścieków w miejscowości Zdbowo oraz budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową pompowni (tłoczni ścieków) sanit. dla miejscowości Mączno gm. Tuczno" Weronika Besztak 2023-07-13 12:54:12
Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej z przyłączami i remont pompowni ścieków w miejscowości Zdbowo oraz budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową pompowni (tłoczni ścieków) sanit. dla miejscowości Mączno gm. Tuczno" Weronika Besztak 2023-07-13 12:53:49
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 Marcin Stępczak 2023-07-13 10:30:11
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 Marcin Stępczak 2023-07-12 14:37:13
Protokół pokontrolny dot. wydatkowania środków finansowych w Publicznym Przedszkolu w Tucznie oraz "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie Marcin Stępczak 2023-07-12 10:40:27
Anna Brachaczek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Marta Kowalska 2023-07-12 08:30:53
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. Marcin Stępczak 2023-07-10 14:26:49
Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, stanowisko referent ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności Maciej Kubisz 2023-07-07 13:06:45
Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, stanowisko referent ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności Maciej Kubisz 2023-07-07 13:06:09
Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, stanowisko referent ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności Maciej Kubisz 2023-07-07 13:05:08
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027 Marcin Stępczak 2023-07-05 14:31:03
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznie Marcin Stępczak 2023-07-05 14:29:17
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 Marcin Stępczak 2023-07-05 14:28:40
UCHWAŁA NR LV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - nr 95 obręb Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-07-05 11:56:24
UCHWAŁA NR LV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego i kortu tenisowego w Tucznie Marcin Stępczak 2023-07-05 11:55:39
UCHWAŁA NR LV/439/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-07-05 11:54:59
UCHWAŁA NR LV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Marcin Stępczak 2023-07-05 11:54:08
UCHWAŁA NR LV/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Marcin Stępczak 2023-07-05 11:53:21
UCHWAŁA NR LV/436/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. Marcin Stępczak 2023-07-05 11:52:52
UCHWAŁA NR LV/435/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Marcin Stępczak 2023-07-05 11:52:24
UCHWAŁA NR LV/434/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-07-05 11:51:49
UCHWAŁA NR LV/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Marcin Stępczak 2023-07-05 11:49:40
UCHWAŁA NR LV/432/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/414/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Tuczno na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Tuczno. Marcin Stępczak 2023-07-05 11:49:08
UCHWAŁA NR LV/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 Marcin Stępczak 2023-07-05 11:48:32
UCHWAŁA NR LV/430/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. Marcin Stępczak 2023-07-05 11:47:58
UCHWAŁA NR LV/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Marcin Stępczak 2023-07-05 11:47:20
UCHWAŁA NR LV/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Marcin Stępczak 2023-07-05 11:46:48
UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Marcin Stępczak 2023-07-05 11:46:05
UCHWAŁA NR LV/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna wotum zaufania Marcin Stępczak 2023-07-05 11:45:29
Odpowiedź na zapytanie nr 3 Marcin Stępczak 2023-07-05 11:37:10
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego Marcin Stępczak 2023-07-05 10:52:26
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Weronika Besztak 2023-07-05 10:26:45
Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy Magdalena Jeż 2023-07-04 14:18:21
Obwieszczenie- zakończenie postępowania Weronika Besztak 2023-07-04 13:14:55
Protokół pokontrolny dot. wydatkowania środków finansowych w Publicznym Przedszkolu w Tucznie oraz "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie Marcin Stępczak 2023-07-04 12:08:44
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Tuczna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 kV, na terenie obejmującym część działki o numerze ewid. 492/13, 492/14, 492/16, 492/17, 492/18, obręb Marcinkowice, gmina Tuczno. Anna Tkacewicz 2023-06-30 15:29:19
Informacja o przydatności wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Liptowskim - plaża w Tucznie, ul. Staszica, część wschodnia Maciej Kubisz 2023-06-30 12:03:21
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-06-30 11:24:48
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie 110/2021 ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie Marcin Stępczak 2023-06-30 11:24:12
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. Marcin Stępczak 2023-06-30 11:23:39