Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,, Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. Marcin Stępczak 2023-11-15 14:59:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036 Marcin Stępczak 2023-11-15 14:57:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024 rok. Marcin Stępczak 2023-11-15 14:56:51
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024 rok. Marcin Stępczak 2023-11-15 14:56:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024 rok. Marcin Stępczak 2023-11-15 11:30:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036 Marcin Stępczak 2023-11-15 11:30:15
Budżet Gminy Tuczno na 2024 rok Marcin Stępczak 2023-11-15 11:28:41
polowanie zbiorowe- Koło Łowieckie Nr 46 "PONOWA" Weronika Besztak 2023-11-14 09:41:21
Zwoiadomienie - wszczęcie Weronika Besztak 2023-11-14 07:38:40
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 37 obręb Płociczno, gm. Tuczno Weronika Besztak 2023-11-14 07:38:06
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 37 obręb Płociczno, gm. Tuczno - dokument usunięty Weronika Besztak 2023-11-14 07:37:51
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 37 obręb Płociczno, gm. Tuczno - dokument usunięty Weronika Besztak 2023-11-14 07:35:44
Zwiadomienie - wszczęcie Weronika Besztak 2023-11-14 07:33:53
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego z terenu części działki nr 251/2 obręb Płociczno, gm. Tuczno Weronika Besztak 2023-11-14 07:33:03
ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie desygnowania kandydata na członka Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021-2030. Marcin Stępczak 2023-11-09 11:50:12
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,, Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. Marcin Stępczak 2023-11-09 11:49:49
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2023 r. Marcin Stępczak 2023-11-09 08:48:03
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. Marcin Stępczak 2023-11-07 11:04:51
polowanie zbiorowe- Koło Łowieckie Nr 46 "PONOWA" Weronika Besztak 2023-11-03 10:17:37
Obwieszczxenie - wszczęcie postępowania Weronika Besztak 2023-11-02 14:43:40
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ludwig o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 17/2 obręb geodezyjny Tuczno 109 Weronika Besztak 2023-11-02 14:42:56
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. ,,Drugie życie odpadów - Eko bombka" Maciej Kubisz 2023-11-02 09:17:41
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. ,,Drugie życie odpadów - Eko bombka" Maciej Kubisz 2023-11-02 09:17:32
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. ,,Drugie życie odpadów - Eko bombka" Maciej Kubisz 2023-11-02 09:17:24
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. Maciej Kubisz 2023-11-02 09:16:33
Informacja o wyniku przetargu działki nr 95 w miejscowości Marcinkowice Magdalena Jeż 2023-10-31 08:41:02
Informacja o wyniku przetargu działki nr 95 w miejscowości Marcinkowice Magdalena Jeż 2023-10-31 08:38:51
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami Marcin Stępczak 2023-10-31 07:42:20
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sstwierdzenia ogniska grypy ptaków Weronika Besztak 2023-10-31 07:41:39
UCHWAŁA NR LX/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Marcin Stępczak 2023-10-30 14:46:37
UCHWAŁA NR LX/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ,za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Marcin Stępczak 2023-10-30 14:45:42
UCHWAŁA NR LX/471/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Tuczna do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Marcin Stępczak 2023-10-30 14:44:55
UCHWAŁA NR LX/470/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Marcin Stępczak 2023-10-30 14:44:23
UCHWAŁA NR LX/469/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-10-30 14:41:31
UCHWAŁA NR LX/468/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Marcin Stępczak 2023-10-30 14:39:04
UCHWAŁA NR LX/467/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-10-30 14:33:54
UCHWAŁA NR LX/466/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Marcin Stępczak 2023-10-30 14:33:18
UCHWAŁA NR LX/465/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. Marcin Stępczak 2023-10-30 14:32:39
Informacja o polowaniu zbiorowym - kł. "SOKÓŁ" Wałcz Weronika Besztak 2023-10-30 08:56:46
Informacja o polowaniu zbiorowym - kł. "SOKÓŁ" Wałcz Weronika Besztak 2023-10-30 08:55:46