Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 marca 2021 Maciej Kubisz 2021-03-30 14:03:13
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 marca 2021 Maciej Kubisz 2021-03-30 14:02:27
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-03-30 13:37:53
Zarządzenie nr 69/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających Maciej Kubisz 2021-03-29 14:53:17
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z podjęciem inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III przez pełnomocnika Inicjatora Referendum Maciej Kubisz 2021-03-29 14:45:59
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z podjęciem inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III przez pełnomocnika Inicjatora Referendum Maciej Kubisz 2021-03-29 14:45:31
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Anna Tkacewicz 2021-03-29 13:53:01
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybie podstawowym na podstawie : art. 275 pkt 1 ustawy dla zadania : " Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno " w formule zaprojektuj i wybuduj Magdalena Jeż 2021-03-29 12:48:46
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-03-29 12:27:19
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Anna Tkacewicz 2021-03-29 10:25:37
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:58:51
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:56:03
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:55:46
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:52:55
Zarządzenie NR 26/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - do realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:48:18
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-03-26 10:37:49
Przedterminowe wybory Burmistrza Tuczna zarządzone na dzień 13.06.2021 Maciej Kubisz 2021-03-25 22:36:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim Maciej Kubisz 2021-03-25 22:36:38
Przedterminowe wybory Burmistrza Tuczna zarządzone na dzień 13.06.2021 Maciej Kubisz 2021-03-25 22:35:01
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie likwidacji kasy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Magdalena Jeż 2021-03-24 15:00:45
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 na terenie Gminy Tuczno Magdalena Jeż 2021-03-24 15:00:30
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,,Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie" w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze?. Magdalena Jeż 2021-03-24 14:58:55
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Tuczno Magdalena Jeż 2021-03-24 14:58:26
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Tucznie Magdalena Jeż 2021-03-24 14:54:32
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-03-24 14:54:03
Zarzadzenie Nr 27/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2021 roku Magdalena Jeż 2021-03-24 14:53:29
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26marca 2021 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wasność Gminy Tuczno Magdalena Jeż 2021-03-24 14:53:03
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-03-24 14:52:12
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-03-24 13:13:22
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-03-24 13:13:05
Uchwały nr 1 i 2 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Miłogoszczy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Maciej Kubisz 2021-03-24 10:46:45
Informacja o zakwalifikowaniu do przetargu - dz. 51/2- obręb geodezyjny Tuczno 109 Joanna Zagiczek 2021-03-24 09:46:35
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26marca 2021 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wasność Gminy Tuczno Magdalena Jeż 2021-03-24 09:30:18
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26marca 2021 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wasność Gminy Tuczno Magdalena Jeż 2021-03-24 09:28:56
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-03-24 09:21:09
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-03-24 09:20:43
Informacja o zakwalifikowaniu do przetargu - dz. 51/2- obręb geodezyjny Tuczno 109 Joanna Zagiczek 2021-03-24 09:19:28
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Danuta Błażewicz 2021-03-24 08:41:10
Zarzadzenie Nr 22/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Magdalena Jeż 2021-03-23 13:53:08
Zarzadzenie Nr 22/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Magdalena Jeż 2021-03-23 13:51:11