Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radni Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-05-21 11:55:19
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2015 Paulina Goszczyńska 2015-05-21 11:49:05
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Tuczno dla samorządowych instytucji kultury. Paulina Goszczyńska 2015-05-20 10:28:29
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-05-20 10:25:06
Obwieszczenie o zwołaniu VII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-05-20 10:24:29
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2015r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-05-19 08:28:43
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Tuczno dla samorządowych instytucji kultury. Paulina Goszczyńska 2015-05-19 08:26:09
Zarządzenie 35/2015 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-05-19 08:25:57
Zarządzenie 35/2015 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-05-19 08:25:51
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-05-15 13:18:49
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. Paulina Goszczyńska 2015-05-13 14:35:42
Zarządzenie 27/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-05-13 13:17:36
Uchwała Nr XLIII.171.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Tuczno z wykonania budżetu za 2014 rok Wojciech Narel 2015-05-13 07:56:48
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. Paulina Goszczyńska 2015-05-12 13:00:25
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. Paulina Goszczyńska 2015-05-12 13:00:05
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-05-12 12:17:56
Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019. Paulina Goszczyńska 2015-05-12 12:01:35
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-05-12 10:16:09
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-05-12 09:49:59
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-05-12 09:48:20
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez GminE Tuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-05-11 12:12:50
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuczno za 2014 rok. Wojciech Narel 2015-05-08 07:53:59
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rzeczycy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Wojciech Narel 2015-05-07 07:57:24
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza. Paulina Goszczyńska 2015-05-04 11:51:09
Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Wojciech Narel 2015-05-04 11:12:15
Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Wojciech Narel 2015-05-04 11:11:50
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dot. dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości Wojciech Narel 2015-05-04 10:16:38
Zarządzenie 28/2015 Burmistrza Tuczno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-04-30 13:40:50
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rzeczycy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-04-30 13:33:53
Zarządzenie 26/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok Paulina Goszczyńska 2015-04-30 12:18:52
Zarządzenie 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 styczniea 2014r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. i Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:20:27
Zarządzenie 28/2015 Burmistrza Tuczno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:15:17
Zarządzenie 28/2015 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:15:06
Zarządzenie 28/2015 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:15:04
Zarządzenie 28/2015 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:14:58
Zarządzenie 27/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:14:47
Zarządzenie 26/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok Paulina Goszczyńska 2015-04-29 11:14:32
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-04-27 12:42:56
Informacja Burmistrza Tuczna o możliwości dopisania się do spisu wyborców do dnia 5 maja 2015r. Wojciech Narel 2015-04-24 15:13:33
Informacja Burmistrza Tuczna o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Narel 2015-04-24 15:12:25