Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Tuczna o możliwości wglądu do spisów wyborców Wojciech Narel 2015-04-24 15:11:42
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-04-23 07:42:28
Informacja na koniec I kwartału 2015 roku. Wojciech Narel 2015-04-21 20:01:09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających Wojciech Narel 2015-04-20 15:24:45
Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 48/57 Tuczno. Wojciech Narel 2015-04-20 15:23:49
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-04-16 13:35:32
Informacja dot. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych Wojciech Narel 2015-04-16 07:50:53
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 8 kwietnia 2015r. dot. numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Narel 2015-04-16 07:49:41
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Wojciech Narel 2015-04-16 07:47:58
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Narel 2015-04-16 07:47:21
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r. - dokument usunięty Wojciech Narel 2015-04-16 07:45:47
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-04-15 07:33:57
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2015r. zmienijące Zarządzienie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011r. i Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2015-04-14 13:31:55
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2015r. zmienijące Zarządzienie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011r. i Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2015-04-14 13:31:27
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2013 rok. Wojciech Narel 2015-04-13 09:23:12
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-04-08 09:51:19
Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015 roku. Paulina Goszczyńska 2015-04-07 08:45:24
Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015 roku. Paulina Goszczyńska 2015-04-07 08:43:26
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku zmeniająca Uchwałę IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014r. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:31:14
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:31:00
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015 roku. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:30:47
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:30:03
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:29:33
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku zmeniająca Uchwałę IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014r. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:26:44
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:21:56
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015 roku. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:20:51
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:18:20
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-04-01 09:16:09
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instutucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2015-03-31 13:50:14
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacji i remontu ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce nr 141/5 w Tucznie- BZP nr 13016-2015 z dn. 19.01.2015r. Paulina Goszczyńska 2015-03-31 13:47:42
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 08:30:35
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 08:28:53
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 08:27:43
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 08:26:27
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 08:24:32
Obwieszczenie o zwołaniu VI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-03-30 07:32:42
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2015 roku zmieniąjace Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-03-27 09:19:52
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Wojciech Narel 2015-03-24 11:32:37
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Paulina Goszczyńska 2015-03-24 10:27:13
protokół Nr IV/2014 z IV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-03-24 09:25:18