Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7A/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-02-04 12:38:30
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. zamieniające Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na : Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Paulina Goszczyńska 2015-02-04 09:40:04
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. zamieniające Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na : Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Paulina Goszczyńska 2015-02-04 09:39:19
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 12:51:04
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-02-03 12:30:43
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XXVI/93/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:08:31
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:06:30
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:06:19
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:04:59
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka " Partnersto Jezior". Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:03:23
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 11:01:22
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie w miejscowości Marcinkowice. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:58:16
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:57:02
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:55:52
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:52:10
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez GminE Tuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:50:37
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez GminE Tuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:50:27
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:48:41
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:46:41
2015 rok Paulina Goszczyńska 2015-02-03 10:45:48
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 09:35:27
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Paulina Goszczyńska 2015-02-03 09:33:48
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie". Paulina Goszczyńska 2015-02-02 09:53:13
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015r. Wojciech Narel 2015-01-30 12:58:33
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna ws. wniosku o udzielenie dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Tuczno. Wojciech Narel 2015-01-30 10:08:00
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna Wojciech Narel 2015-01-28 12:49:57
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/20109 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżety Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2012 roku. Paulina Goszczyńska 2015-01-26 10:39:20
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/20109 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżety Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2012 roku. Paulina Goszczyńska 2015-01-26 10:32:43
Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Wojciech Narel 2015-01-23 14:28:32
Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Wojciech Narel 2015-01-23 14:26:40
Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Wojciech Narel 2015-01-23 13:20:33
Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie Wojciech Narel 2015-01-23 13:19:58
Protokół I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:34:21
Protokół I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:33:45
Protokół I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:33:31
Protokół II/2014 z II Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:33:11
Protokół I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:26:16
Kadencja Rady Miejskiej w Tucznie-2014-2018 Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:25:20
Obwieszczenie o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:22:56
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-22 14:21:35