Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mikołajczyk Krzysztof Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:52:56
Mikołajczyk Krzysztof Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:52:43
Maciesza Mirosław Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:51:48
Kowalisko Piotr Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:51:19
Kowalisko Piotr Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:50:25
Dzikowicz Bogusław Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:50:07
Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2014-2018 Paulina Goszczyńska 2015-01-12 11:49:25
Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-01-09 13:43:27
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-09 10:37:37
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-01-08 11:31:11
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-01-08 11:14:32
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2015-01-08 10:53:24
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2015-01-08 09:49:49
Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno Wojciech Narel 2015-01-08 09:49:09
Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2015-01-08 09:48:58
Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2015-01-08 09:48:48
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2015-01-08 08:12:09
Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2015 rok. Paulina Goszczyńska 2015-01-08 08:10:19
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2015-01-08 08:03:46
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 14:50:10
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 14:49:47
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grundia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Środowiska w związku z pracami legislacyjnymi związanymi ze zmianą granic Drawieńskiego Parku Narodowego. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 10:13:08
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 10:08:42
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 10:05:19
Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2015r. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 10:00:39
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 09:53:29
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 09:42:33
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 09:20:43
Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 09:04:40
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 09:01:09
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 08:57:02
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 08:56:48
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 08:54:00
Zarządzenia 2015 r. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 07:59:53
Zarządzenia 2015 r. Paulina Goszczyńska 2015-01-07 07:59:44
Uchwała nr CVII.463.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2015r. Wojciech Narel 2014-12-24 09:00:17
Uchwała nr CVII.464.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Tuczno na lata 2015-2021 Wojciech Narel 2014-12-24 08:57:32
BUDŻET GMINY na 2015 Wojciech Narel 2014-12-24 08:51:07
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-12-16 15:17:10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2014-12-16 08:06:42