Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2014 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wojciech Narel 2014-11-04 12:48:50
Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:05:49
Uchwała Nr XLIII/245/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Zdbowo. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:04:46
Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:04:07
Uchwała Nr XLIII/244/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Nowa Studnica. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:03:57
Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 204r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawki opłaty miejscowej. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:02:29
Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 15:00:28
Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-11-03 14:57:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2014-11-02 15:50:58
Zalesienie dz. nr 148/1 i 150 obręb geodezyjny Strzalin Wojciech Narel 2014-11-02 15:49:33
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 paździenika 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Wojciech Narel 2014-10-28 13:30:26
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 paździenika 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Wojciech Narel 2014-10-28 13:29:56
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Wojciech Narel 2014-10-28 13:27:51
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:39:22
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:32:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:28:49
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:28:42
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:28:35
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:28:25
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:27:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:27:20
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:27:14
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:27:05
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:26:51
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:26:41
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:26:26
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:22:30
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:22:23
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:22:16
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:22:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla Oś. domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie Wojciech Narel 2014-10-27 15:19:20
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-10-27 13:50:25
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Narel 2014-10-27 12:30:31
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tuczna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wojciech Narel 2014-10-27 12:30:19
Informacja Burmistrza Tuczna dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców Wojciech Narel 2014-10-27 12:29:06
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Narel 2014-10-27 12:28:54
Informacja Burmistrza Tuczna dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców Wojciech Narel 2014-10-27 12:28:21
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Narel 2014-10-27 09:27:32
Informacja na koniec III kwartału 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-10-24 09:38:14
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wojciech Narel 2014-10-23 14:48:04