Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-10-09 08:47:31
Uchwała Nr XLII/240/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2014-10-08 14:08:03
Uchwała Nr XLII/239/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Paulina Goszczyńska 2014-10-08 14:05:37
Uchwała Nr XLII/238/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-10-08 14:03:29
Uchwała Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-10-08 14:02:11
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 października 2014r. w spraie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-10-07 14:38:03
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-10-06 11:42:46
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-10-03 14:51:56
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-10-03 14:51:49
Obwieszczenie o zwołaniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 października 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-10-01 14:02:49
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie oraz Burmistrza Tuczna Wojciech Narel 2014-09-30 16:20:19
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji i jej siedzibie Wojciech Narel 2014-09-30 16:18:13
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i z-ca przewodniczącego Wojciech Narel 2014-09-30 16:17:19
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Paulina Goszczyńska 2014-09-29 08:12:44
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie, w dniu 7 października 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-24 11:36:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Wojciech Narel 2014-09-23 15:17:03
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2014-09-23 07:44:23
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2014-09-23 07:44:14
Karty informacyjne - dokument usunięty Wojciech Narel 2014-09-22 09:03:26
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych Wojciech Narel 2014-09-16 15:00:07
Protokół Nr XXXIX/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-16 14:43:39
Protokół Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-16 14:25:26
Protokół Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-16 14:21:12
Protokół Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-16 14:21:02
Protokół Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-16 14:19:22
Uchwała Nr LXXV.358.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. Wojciech Narel 2014-09-16 13:47:30
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowiania administacyjnego Wojciech Narel 2014-09-16 13:42:13
Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka Wojciech Narel 2014-09-16 13:41:14
Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka Wojciech Narel 2014-09-16 13:41:06
Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka Wojciech Narel 2014-09-16 13:40:40
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Paulina Goszczyńska 2014-09-15 14:52:54
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 września 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-12 14:56:35
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2014r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. Wojciech Narel 2014-09-11 15:09:32
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiegona okręgi wyborcze Wojciech Narel 2014-09-11 15:08:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiegona okręgi wyborcze Wojciech Narel 2014-09-11 15:08:02
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wojciech Narel 2014-09-11 15:06:36
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 01 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Narel 2014-09-11 15:06:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wojciech Narel 2014-09-11 15:04:29
Uchwała Nr XLI/236/2014 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na lata 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-11 14:27:42
Uchwała Nr XLI/236/2014 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na lata 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-09-11 14:27:33