Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publiczych. Paulina Goszczyńska 2014-07-03 11:01:43
Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:31:05
Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:29:49
Uchwała Nr XXXIX/229/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Głusko o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głusko. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:28:29
Uchwała Nr XXXIX/228/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie " Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020". Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:26:09
Uchwała Nr XXXIX/227/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:24:26
Uchwała Nr XXXIX/226/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:23:10
Uchwała Nr XXXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:14:26
Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. Paulina Goszczyńska 2014-07-02 15:13:13
Obwieszczenie - przyjęcie POŚ Wojciech Narel 2014-07-02 13:23:44
Obwieszczenie - przyjęcie POŚ Wojciech Narel 2014-07-02 13:22:14
Zawiadomienie - Obwieszczenie informacja o zakończeniu postępowania Wojciech Narel 2014-06-24 12:45:25
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2014-06-24 12:41:27
Zarządzenie 35/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-06-23 11:52:57
Zarządzenie 35/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-06-23 11:52:34
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie pok. nr. 4 Paulina Goszczyńska 2014-06-23 11:21:52
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-06-18 12:52:41
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-18 12:50:34
Zarządzenie 35/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-06-18 12:40:38
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-17 14:45:26
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-17 14:45:20
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-17 14:43:44
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-17 14:43:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Paulina Goszczyńska 2014-06-16 13:06:17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-06-13 14:25:48
Obwieszczenie- Postanowienie o braku OOŚ Paulina Goszczyńska 2014-06-13 13:12:56
Obwieszczenie- Postanowienie o braku OOŚ Paulina Goszczyńska 2014-06-13 13:12:20
Józef Madaj Wojciech Narel 2014-06-12 12:33:34
Józef Wesół Wojciech Narel 2014-06-12 12:33:24
Alicja Meslin Wojciech Narel 2014-06-12 12:33:14
Janina Sałachub Wojciech Narel 2014-06-12 12:33:03
Andrzej Mozelewski Wojciech Narel 2014-06-12 12:32:28
Ireneusz Herman Wojciech Narel 2014-06-12 12:29:10
Zenon Maszczak Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:59
Maria Świderska Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:49
Jerzy Komar Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:34
Magdalena Wawrzyniak Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:24
Krzysztof Mikołajczyk Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:11
Katarzyna Krysztowczyk Wojciech Narel 2014-06-12 12:28:00
Zbigniew Walczak Wojciech Narel 2014-06-12 12:27:48