Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sławomir Szewczyk Wojciech Narel 2014-06-12 12:27:32
Sławomir Szewczyk Wojciech Narel 2014-06-12 12:27:12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-06-05 14:48:39
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-06-05 09:45:01
Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 11:42:40
Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 11:40:45
Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 11:29:12
Uchwała Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 11:14:10
Uchwała Nr XXXVIII/221/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 10:36:13
Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 10:34:09
Uchwała Nr XXXVIII/219/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuczno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 10:31:47
Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 10:29:40
Uchwała Nr XXXVIII/217/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-05-30 10:26:43
Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-29 14:08:59
Protokół Nr XXXV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-29 14:08:51
Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-29 14:06:12
Protokół Nr XXXVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-29 14:03:46
Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-29 14:03:39
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dot. dzierżawy nieruchomości. Wojciech Narel 2014-05-29 13:00:55
Obwieszczenie o uzyskaniu opinii organów opiniujących. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 13:22:53
Protokół Nr XXXIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:09:02
Protokół Nr XXXVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:08:05
Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:07:15
Protokół Nr XXXV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:05:50
Protokół Nr XXXV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:05:40
Protokół Nr XXXV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014 roku. Paulina Goszczyńska 2014-05-28 12:05:01
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających Wojciech Narel 2014-05-27 12:07:13
Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków w Marcinkowicach, gm. Tuczno, działka nr 620/3 Wojciech Narel 2014-05-27 12:05:57
Informacja wynikająca z art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 ze zm.) za 2013 rok. Wojciech Narel 2014-05-26 13:51:42
Informacja na konicec I kwartału 2014 roku Wojciech Narel 2014-05-26 13:36:51
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2014-05-22 13:58:44
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie niodpłatnego nabycia udziału do 1/4 części nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 74/1 o powierzchni 900 m2 położonej w miejscowości Nowa Studnica zapisanej w Księdze Wieczystej nr KO1W/00016005/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałczu. Paulina Goszczyńska 2014-05-22 13:57:37
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-05-22 13:53:20
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, o ktorych mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Paulina Goszczyńska 2014-05-22 13:51:06
Zawuiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 29 maja 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie pok. 4 Paulina Goszczyńska 2014-05-22 12:18:50
Obwieszenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie, ul. Wolnosci 26a, 78-640 Tuczno Paulina Goszczyńska 2014-05-22 12:17:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-05-19 15:34:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-05-19 15:34:27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-05-19 15:34:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-05-19 15:34:11