Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:10:46
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:10:28
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:08:35
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:07:39
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:07:27
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:05:39
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:20:57
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:19:27
Zarządzenie Nr 58/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:58
Zarządzenie Nr 58/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:52
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:40
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. Wojciech Narel 2013-11-28 13:10:19
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021 Wojciech Narel 2013-11-28 12:43:49
BUDŻET GMINY na 2014 Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:16
BUDŻET GMINY na 2014 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:09
BUDŻET GMINY na 2014 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:05
Obwieszczenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 listopada 2013r., o godz.14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-11-22 14:37:37
Obwieszczenie- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Paulina Goszczyńska 2013-11-22 14:17:43
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu Wojciech Narel 2013-11-18 11:57:12
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu Wojciech Narel 2013-11-18 11:57:09
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu Wojciech Narel 2013-11-18 11:56:52
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu Wojciech Narel 2013-11-18 11:56:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wycofaniu z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę z dnia 07.11.2013r. działki nr 4. Wojciech Narel 2013-11-13 13:38:01
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wycofaniu z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę z dnia 07.11.2013r. działki nr 4. Wojciech Narel 2013-11-13 13:36:53
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-11-13 10:34:03
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 14:58:28
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 listopada 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 14:35:33
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 14:34:40
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 14:33:57
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 14:33:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym niograniczonym w dniu 16 grudnia 2013r. dot. sprzedaży nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 12:41:54
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 11:31:04
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-08 11:30:51
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym w dniu 12 grudnia 2013r. dotyczącym dzierżawy nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-07 12:18:34
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym w dniu 12 grudnia 2013r. dotyczącym dzierżawy nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-07 12:17:30
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym w dniu 12 grudnia 2013r. dotyczącym dzierżawy nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-07 12:16:00
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza w Tucznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-11-07 10:00:02
Zawiadomienie-Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2013-11-06 15:48:55
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-06 08:17:38
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-06 08:15:52