Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 22 maja 2014r. 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie w pok. Nr 4. Paulina Goszczyńska 2014-05-13 12:11:57
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-05-13 12:09:20
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 maja 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-05-12 15:23:01
Uchwała Nr XXXII.177.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Tuczno za 2013r. Wojciech Narel 2014-05-12 08:08:14
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-05-08 15:05:35
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-05-08 15:04:28
Informacja Burmistrza Tuczna o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Wojciech Narel 2014-05-08 10:00:41
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Paulina Goszczyńska 2014-05-07 12:36:20
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-05-07 12:34:21
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Wojciech Narel 2014-05-06 11:15:36
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2014-05-06 09:03:18
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-05-06 08:03:14
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Wojciech Narel 2014-05-05 15:47:03
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 12:41:45
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 12:40:27
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 12:39:52
Uchwała Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 12:01:12
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie : informacj o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 11:11:15
Uchwała Nr XXXVII/216/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:31:58
Uchwała Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:30:25
Uchwała Nr XXXVII/214/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/112/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( ze zm.) Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:28:58
Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:26:14
Uchwała Nr XXXVII/212/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:24:30
Uchwała Nr XXXVII/211/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:21:37
Uchwała Nr XXXVII/210/2014 Rady7 Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:19:25
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydaności składników majątku ruchomego. Paulina Goszczyńska 2014-05-05 10:04:19
Ogłoszenie ws. pracy Urzędu Miejskiego w dn. 2 maja 2014 roku Wojciech Narel 2014-04-29 14:16:35
Informacja Burmistrza Tuczna ws. spisów wyborców Wojciech Narel 2014-04-29 13:44:54
Informacja Burmistrza Tuczna ws. udostępnienia spisów wyborców Wojciech Narel 2014-04-29 13:44:40
Informacja Burmistrza Tuczna ws. spisów wyborców Wojciech Narel 2014-04-29 13:43:45
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Wojciech Narel 2014-04-24 14:57:37
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.. Wojciech Narel 2014-04-24 14:57:14
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Wojciech Narel 2014-04-24 14:53:32
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Wojciech Narel 2014-04-24 14:52:13
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzaone na dzień 25 maja 2014 r. Wojciech Narel 2014-04-24 14:48:29
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Wojciech Narel 2014-04-24 14:46:12
Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-04-16 09:14:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 16 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-04-16 09:13:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 16 maja 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-04-11 09:41:46
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 kwietnia 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-04-09 15:07:26