Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-06 08:15:13
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-05 14:42:54
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-05 14:42:50
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-05 14:41:12
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-05 14:40:37
Uchwała NrXXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sparwie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:57:36
Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomiocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:57:22
Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:56:53
Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Tucznie Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:56:42
Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Tucznie Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:56:29
Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:55:27
Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:53:45
Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomiocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:52:41
Uchwała NrXXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sparwie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:51:33
Uchwała Nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:50:29
Uchwała Nr XXXI/172/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-11-05 13:49:15
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Wojciech Narel 2013-11-05 09:03:38
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza w Tucznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Wojciech Narel 2013-11-05 08:00:35
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-11-05 07:41:47
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:06:55
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:06:07
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:48
Zarządzenie Nr 55/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:35
Zarządzenie Nr 55/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ Wojciech Narel 2013-11-04 09:20:03
Obwieszczenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 października 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-10-30 13:18:11
Obwieszczenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 października 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-10-30 07:53:46
Informacja na koniec III kwartału 2013 roku Wojciech Narel 2013-10-28 14:19:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego Wojciech Narel 2013-10-28 14:18:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania POŚ Paulina Goszczyńska 2013-10-25 08:46:33
Aktualizacja POŚ dla Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2013-10-25 08:46:10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 12013 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. Nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-10-24 14:17:57
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 12013 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. Nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-10-24 14:17:33
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-22 08:52:37
Zawiadowmienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 października 2013 roku, godz. 14:00, Świetlica Miejskia w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-17 10:03:53
Zawiadowmienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 października 2013 roku, godz. 14:00, Świetlica Miejskia w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-17 10:03:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporzązenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2013-10-14 13:23:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuczbnie w dniu 21 października 2013 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-11 12:45:21
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-10-08 13:39:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 października 2013 roku o godz. 14:00 w urzedzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-07 08:36:58