Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 kwietnia 2014r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-04-09 15:06:26
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-04-07 08:35:52
Uchwała Nr XXXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Paulina Goszczyńska 2014-04-03 08:42:13
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 12:13:42
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 12:10:55
Uchwała Nr XXXVI/207//2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 08:33:12
Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 08:19:06
Uchwa Nr XXXVI/206/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia : 27.03.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 08:15:19
Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27.03.2014r. Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2014-2018. Paulina Goszczyńska 2014-04-01 08:14:41
Uchwała Nr XXXVI/209/2014 z dnia 27.03.2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:33:14
Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27.03.2014r. Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2014-2018. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:31:21
Uchwała Nr XXXVI/207//2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:29:19
Uchwa Nr XXXVI/206/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia : 27.03.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:26:56
Uchwała Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyTuczno. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:23:40
Uchwała Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyTuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:23:12
Uchwała Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyTuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:22:54
Uchwała Nr XXXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:19:03
Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. Paulina Goszczyńska 2014-03-31 15:15:41
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2014-03-28 13:44:48
Protokół Nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-03-27 11:06:45
Protokół Nr XXXIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-03-27 11:05:37
2014r. Paulina Goszczyńska 2014-03-27 11:04:42
Protokół Nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-03-27 11:04:21
Protokół Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-03-27 11:03:22
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2014-03-26 12:13:41
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonnych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2014-03-26 12:12:27
Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-03-25 12:34:46
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Paulina Goszczyńska 2014-03-25 12:33:38
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 marca 2014r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-03-25 12:31:43
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Paulina Goszczyńska 2014-03-24 12:07:43
Publiczne Przedszkole w Tucznie ogłasza Harmonogram Naboru na Rok Szkolny 2014/2015 Paulina Goszczyńska 2014-03-18 13:39:15
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 marca 2014r. o godz. 15:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-03-11 12:04:50
Zawiadomienie o zwołaniu posedzienia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 marca 2014r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-03-11 11:28:55
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok Wojciech Narel 2014-03-05 15:23:22
Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:30:27
Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:30:09
Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:29:52
Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:28:53
Uchwała Nr XXXV/200/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:27:18
Uchwała Nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Tuczne z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:26:27