Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/200/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:25:52
Uchwała Nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Tuczne z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:24:50
Uchwała Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w tucznie ( ze zm.). Paulina Goszczyńska 2014-03-03 14:22:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2014-02-26 13:34:10
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2014-02-26 12:00:26
Obwieszczenie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 lutego 2014r. o godz. 14.00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2014-02-25 15:21:01
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetarku ustnym nieograniczonym dot. dzierżawy nieruchomości Wojciech Narel 2014-02-24 09:01:05
Informacja na koniec IV kwartału 2013 roku Wojciech Narel 2014-02-24 08:24:30
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-02-21 10:36:57
Protokół Nr XXXI/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-02-21 10:36:46
Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-02-18 13:17:16
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 lutego 2014r. o godz. 15:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-02-18 13:13:05
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 lutego 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-02-18 13:11:59
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2014-02-18 12:32:04
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2014-02-11 12:51:30
Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2014-02-10 15:20:29
Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2014-02-05 10:13:37
Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 29 stycznia 2014r. w sperawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Paulina Goszczyńska 2014-02-05 08:14:22
Zarządzenie Nr 5/2014 BUrmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. Paulina Goszczyńska 2014-02-05 08:01:37
Zarządzenie Nr 5/2014 BUrmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. Paulina Goszczyńska 2014-02-05 07:57:18
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Wojciech Narel 2014-02-03 14:44:34
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko projektu POŚ Wojciech Narel 2014-02-03 14:43:08
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2019 Wojciech Narel 2014-02-03 14:40:42
Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014 roku. Wojciech Narel 2014-01-31 15:14:26
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok Wojciech Narel 2014-01-31 15:12:58
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014 roku. - dokument usunięty Wojciech Narel 2014-01-31 15:11:47
Straż Miejska - dokument usunięty Wojciech Narel 2014-01-30 09:36:49
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014 roku. - dokument usunięty Wojciech Narel 2014-01-29 14:55:00
Zarządzenie Nr 5/2014 BUrmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. Wojciech Narel 2014-01-29 14:51:27
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna ws. dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-01-29 14:38:44
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2014-01-29 14:35:45
Uchwała Nr XXXIV/197/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społeczej w zakresie zadań własnych Wojciech Narel 2014-01-28 15:20:57
Uchwała Nr XXXIV/196/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Wojciech Narel 2014-01-28 15:18:36
Uchwała Nr XXXIV/195/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2014-01-28 15:16:21
Uchwała Nr XXXIV/194/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2014-01-28 15:14:06
Uchwała Nr XXXIV/193/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2014-01-28 15:11:58
Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2014r. Wojciech Narel 2014-01-28 15:10:28
Uchwała Nr XXXIV/191/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. Wojciech Narel 2014-01-28 15:09:07
Uchwały 2014 Wojciech Narel 2014-01-28 15:07:21
Uchwała nr IV.46.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20.01.2014r.w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego MiG Tuczno na lata 2014-2021 Wojciech Narel 2014-01-28 13:05:12