Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 stycznia 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok nr. 4 Paulina Goszczyńska 2014-01-24 11:04:24
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 stycznia 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. nr 4. Paulina Goszczyńska 2014-01-21 10:43:50
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 stycznia 2014r. o godz. 14:00 w Swietlicy Miejskiej w Tucznie, ul. Wolności 26a. Paulina Goszczyńska 2014-01-21 10:42:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 stycznia 2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. nr 4. Paulina Goszczyńska 2014-01-21 10:42:13
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 stycznia 2014r. o godz. 14:00 w Swietlicy Miejskiej w Tucznie, ul. Wolności 26a. Paulina Goszczyńska 2014-01-21 10:41:13
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. Wojciech Narel 2014-01-20 15:12:16
Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 8118/28 położonej w Krępie Krajeńskiej obręb Nowa Studnica Wojciech Narel 2014-01-14 09:50:06
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie : informacj o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2014 rok. Wojciech Narel 2014-01-14 09:48:44
Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2014-01-08 14:14:01
Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2014-01-08 14:09:08
Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno Wojciech Narel 2014-01-08 14:08:17
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 15:07:41
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 12:23:23
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 12:21:39
Zarządzenie 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 12:20:46
Zarządzenie 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 12:20:36
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 12:20:09
2014r. Wojciech Narel 2014-01-07 10:19:08
2014r. Wojciech Narel 2014-01-07 10:16:17
Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:06:05
Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:05:56
Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2014r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:04:59
Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:03:44
Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:03:34
Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 09:02:12
Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:54:22
Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:54:11
Uchwała Nr XXXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:53:04
Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:51:52
2014r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:51:11
Uchwała Nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:50:59
Uchwala Nr XXXIII/182/2013 Rady Miejsiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:49:33
Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Paulina Goszczyńska 2014-01-07 08:48:24
2014r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:43:34
2013r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:43:06
2013r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:42:03
2013r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:41:26
2013r. Wojciech Narel 2014-01-07 08:24:53
Burmistrz Tuczna ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wojciech Narel 2013-12-30 13:42:05
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-30 11:37:49