Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-30 11:37:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. zakończenia prace nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczęcia konsultacji społecznych Wojciech Narel 2013-12-30 08:58:11
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-24 09:46:48
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-12-18 13:10:04
UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA!!!-Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18-12-2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-16 08:13:19
UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA!!!-Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18-12-2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-16 08:13:00
UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA!!!-Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18-12-2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-16 08:12:36
UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA!!!-Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18-12-2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-12 15:06:00
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 grudnia 2013r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-11 15:17:42
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Paulina Goszczyńska 2013-12-10 10:31:31
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Paulina Goszczyńska 2013-12-10 10:30:41
Uchwała nr CXI.425.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchały budżetowej Gminy Miasto Tuczno na 2014r. Wojciech Narel 2013-12-09 15:33:34
Uchwała nr CXI.426.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Miasto Tuczno o WPF na lata 2014-2021 Wojciech Narel 2013-12-09 15:32:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szcecinie dotyczące zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych. Paulina Goszczyńska 2013-12-09 14:57:33
UWAGA!!!!- ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE!!! Paulina Goszczyńska 2013-12-09 11:58:11
UWAGA!!!!- ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE!!! Paulina Goszczyńska 2013-12-09 11:57:41
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Spoołecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 grudnia 2013r, o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2013-12-05 11:38:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Spoołecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 grudnia 2013r, o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2013-12-05 11:38:01
Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:15:56
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:15:36
Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:11:46
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:10:46
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:10:28
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:08:35
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:07:39
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:07:27
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 14:05:39
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:20:57
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:19:27
Zarządzenie Nr 58/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:58
Zarządzenie Nr 58/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:52
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. Paulina Goszczyńska 2013-12-04 11:18:40
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. Wojciech Narel 2013-11-28 13:10:19
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021 Wojciech Narel 2013-11-28 12:43:49
BUDŻET GMINY na 2014 Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:16
BUDŻET GMINY na 2014 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:09
BUDŻET GMINY na 2014 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-11-28 12:41:05
Obwieszczenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 listopada 2013r., o godz.14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-11-22 14:37:37
Obwieszczenie- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Paulina Goszczyńska 2013-11-22 14:17:43
Wykonywanie usług Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do internetu Wojciech Narel 2013-11-18 11:57:12