Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:06:55
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:06:07
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:48
Zarządzenie Nr 55/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:35
Zarządzenie Nr 55/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-11-04 15:03:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ Wojciech Narel 2013-11-04 09:20:03
Obwieszczenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 października 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-10-30 13:18:11
Obwieszczenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 października 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-10-30 07:53:46
Informacja na koniec III kwartału 2013 roku Wojciech Narel 2013-10-28 14:19:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego Wojciech Narel 2013-10-28 14:18:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania POŚ Paulina Goszczyńska 2013-10-25 08:46:33
Aktualizacja POŚ dla Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2013-10-25 08:46:10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 12013 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. Nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-10-24 14:17:57
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 12013 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pok. Nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-10-24 14:17:33
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-22 08:52:37
Zawiadowmienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 października 2013 roku, godz. 14:00, Świetlica Miejskia w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-17 10:03:53
Zawiadowmienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 23 października 2013 roku, godz. 14:00, Świetlica Miejskia w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-17 10:03:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporzązenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2013-10-14 13:23:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuczbnie w dniu 21 października 2013 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-11 12:45:21
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-10-08 13:39:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 października 2013 roku o godz. 14:00 w urzedzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-10-07 08:36:58
Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:20:48
Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:20:20
Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:20:06
Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:19:52
Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówe dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:17:23
Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:15:28
Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-10-03 11:15:17
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. Paulina Goszczyńska 2013-10-02 10:11:04
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. Paulina Goszczyńska 2013-10-02 10:10:24
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-09-30 12:45:33
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-1017 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-09-30 12:44:05
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-1017 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-09-26 13:06:40
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-1017 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-09-26 13:06:27
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-1017 - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-09-26 13:04:01
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2013-09-26 10:57:19
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 14/4 w m. Tuczno. Wojciech Narel 2013-09-26 10:56:46
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2013-09-26 10:55:12
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2013-09-25 10:58:33
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 16 wrzesnia 2013 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2011-2014. Paulina Goszczyńska 2013-09-24 12:01:54