Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Wojciech Narel 2010-11-05 13:14:36
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2010-11-02 13:55:18
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 4 listopada 2010 roku. Wojciech Narel 2010-11-02 13:52:21
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 4 listopada 2010 roku. Wojciech Narel 2010-11-02 13:51:53
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-11-02 13:32:41
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Załączniki do Uchwały XXXVIII/248/2010 Wojciech Narel 2010-11-02 12:44:37
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Załączniki do Uchwały XXXVIII/248/2010 Wojciech Narel 2010-11-02 12:44:05
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. Wojciech Narel 2010-11-02 08:16:18
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. Wojciech Narel 2010-11-02 08:15:37
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. Wojciech Narel 2010-11-02 08:15:08
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. Wojciech Narel 2010-11-02 08:14:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-10-29 12:13:45
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-10-29 12:12:07
Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł Anna Sieczka 2010-10-27 14:48:18
Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł Anna Sieczka 2010-10-27 14:48:13
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł Wojciech Narel 2010-10-27 12:51:52
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł Wojciech Narel 2010-10-27 12:49:47
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Wojciech Narel 2010-10-26 14:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Wojciech Narel 2010-10-26 14:10:51
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Wojciech Narel 2010-10-26 14:10:13
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Wojciech Narel 2010-10-26 14:09:47
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi Wojciech Narel 2010-10-25 15:35:12
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 listopada 2010 roku dniem wolnym od pracy Anna Sieczka 2010-10-21 13:38:32
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 26 listopada 2010r. godz. 11:00 dotyczącym sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Tucznie przy ul. 1 Maja Anna Sieczka 2010-10-20 13:54:05
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 października 2010 roku. Wojciech Narel 2010-10-20 07:58:25
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 października 2010 roku. Wojciech Narel 2010-10-20 07:57:49
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. Wojciech Narel 2010-10-14 14:15:07
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. Wojciech Narel 2010-10-14 14:14:35
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-10-14 13:20:11
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 października 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-10-14 10:32:24
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Wojciech Narel 2010-10-14 09:41:40
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna Wojciech Narel 2010-10-14 08:27:42
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna Wojciech Narel 2010-10-14 08:00:05
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2010-10-12 10:23:00
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2010-10-12 10:21:50
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 11 października 2010r. ws. składu i pełnionych funkcji Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Narel 2010-10-12 09:29:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Wojciech Narel 2010-10-12 08:29:20
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Wojciech Narel 2010-10-11 14:00:25
Uchwała Nr XXXVII/234/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2010-10-11 13:34:58
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 października 2010 roku o godz. 14:00 Wojciech Narel 2010-10-11 09:49:22