Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie ws. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wojciech Narel 2013-08-09 12:11:11
Ogłoszenie ws. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wojciech Narel 2013-08-09 11:51:30
Protokół Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku Paulina Goszczyńska 2013-08-07 14:17:26
Protokół Nr XXVIII/2013 z Sesji Rady Miejsiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 14:16:52
Protokół Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku Paulina Goszczyńska 2013-08-07 14:15:07
Protokół Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku Paulina Goszczyńska 2013-08-07 14:14:54
Uchwała XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli o sfinansowaniu budowy Hali Widowiskowo- Sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacją systemu ogrzewania dla gimnazjum, szkoły podstawowej i hali w Tucznie wraz z wyposażeniem. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 13:06:24
Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 rpku zmieniajaca Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczannia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 13:00:50
Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:59:30
Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 201 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:58:37
Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na sfinansowanie zadanioa pn.: " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłaczami, przepompownią ścieków dla osiedli domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie" w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:56:31
Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:51:23
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:50:02
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. Paulina Goszczyńska 2013-08-07 12:44:59
Zarządzenie Nr 29/2013 BUrmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3. Paulina Goszczyńska 2013-08-06 14:03:13
Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) " na lata 2011-2014. Paulina Goszczyńska 2013-08-06 14:01:38
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. Paulina Goszczyńska 2013-08-06 13:59:26
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 31 lipca 2013 ropku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-08-06 13:58:00
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 31 lipca 2013 ropku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-08-06 13:56:57
Uchwała Nr XXX/143/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2012 rok Wojciech Narel 2013-08-06 13:38:04
Zawiadomienie - Obwieszczenie - zakończenie postępowania, możliwość wypowiedzenia się stron Wojciech Narel 2013-07-26 11:09:30
Zawiadomienie o posnanowieniu SKO Wojciech Narel 2013-07-22 14:43:04
Informacja na koniec II kwartału 2013 roku Wojciech Narel 2013-07-19 15:06:12
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Wojciech Narel 2013-07-16 15:13:54
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych ... Wojciech Narel 2013-07-15 14:31:41
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno. Wojciech Narel 2013-07-04 14:38:43
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-07-04 14:35:13
- dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-07-03 16:46:34
- dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-07-03 16:46:31
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie sprzedazy drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:17:52
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:16:48
Zarządzenie nr 21/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:16:17
Zarządzenie nr 21/2013 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:16:14
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o ustnym przetargu nieograniczonym- licytacji na sprzedaż drewna okrągłego wyznaczonym na godz. 10:00 dnia 8 lipca 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:15:54
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o ustnym przetargu nieograniczonym- licytacji na sprzedaż drewna okrągłego wyznaczonym na godz. 10:00 dnia 8 lipca 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-07-01 15:15:31
Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Paulina Goszczyńska 2013-06-28 13:37:29
Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Paulina Goszczyńska 2013-06-28 13:27:46
Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałe Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-06-28 13:26:08
Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-06-28 13:23:55
Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 Maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024 Paulina Goszczyńska 2013-06-28 13:22:29