Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2013-04-23 10:56:12
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2013-04-23 10:54:48
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2013-04-23 08:27:11
Obwieszczenie - Postanowienie o odstąpieniu od OOS Wojciech Narel 2013-04-22 14:41:46
Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-19 14:00:20
Zawiadomienie o psiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godz. 13:00 w Urzedzie Miejskim w Tucznie, pok. 4 Paulina Goszczyńska 2013-04-19 12:54:19
Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-04-18 12:45:51
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-18 12:44:44
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-18 12:44:29
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2012 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-18 12:42:50
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2012 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-18 12:41:47
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. Paulina Goszczyńska 2013-04-17 13:10:53
Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-04-17 13:09:32
Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Miejskiej wTucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2011-2012. Paulina Goszczyńska 2013-04-17 13:07:44
Uchwała Nr XXVI/154/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Paulina Goszczyńska 2013-04-17 13:06:07
Uchwała Nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024. Paulina Goszczyńska 2013-04-17 13:04:57
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 10 kwietnia 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Tucznie o godz. 14:00 Paulina Goszczyńska 2013-04-05 09:25:53
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 10 kwietnia 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Tucznie o godz. 14:00 Paulina Goszczyńska 2013-04-05 09:18:05
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2013-04-03 11:51:31
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 418, wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Tuczno Wojciech Narel 2013-04-03 11:50:32
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie pok. nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-04-02 15:11:50
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie pok. nr 4 Paulina Goszczyńska 2013-04-02 13:11:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2013-03-25 11:53:17
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna ws. przetargu ustnego nieogranioczonego dotyczącego dzierżawy nieruchomości. Wojciech Narel 2013-03-25 11:52:24
Obwieszczenie o zwołani XXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 marca 2013 roku o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie, ul. Wolności 26a, 78-640 Tuczno Paulina Goszczyńska 2013-03-22 10:21:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. Paulina Goszczyńska 2013-03-18 15:07:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 marca 2013 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2013-03-15 09:56:03
Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Wojciech Narel 2013-03-11 13:36:33
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojciech Narel 2013-03-05 14:58:29
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-03-05 14:56:18
Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 14:46:56
Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 14:46:08
Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody ba zawarcie nowych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własnośc Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 14:44:09
Uchwała Nr XXV/149/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 14:43:00
Uchwała Nr XXV/148/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 14:41:57
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2013-02-28 12:05:40
Protokół Nr XXIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-02-28 09:41:07
Protokół Nr XXIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-02-28 09:40:26
Protokół Nr XXIV/2013 Z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-02-28 09:34:23
Protokół Nr XXIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-02-28 09:34:15