Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-24 10:34:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-24 10:05:28
Struktura organizacyjna urzędu Wojciech Narel 2012-10-24 10:05:15
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 października 2012 roku. Wojciech Narel 2012-10-23 11:55:36
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2012-10-23 11:50:43
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:49:15
Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:47:46
Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:46:47
Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:45:39
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. Wojciech Narel 2012-10-23 11:44:26
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 Wojciech Narel 2012-10-23 11:43:35
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:53
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:29
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:23
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:18
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:13
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:05
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:57
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:47
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:37
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:24
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:12
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:07:49
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:07:31
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:52
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:49
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:45
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:41
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:37
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-10-19 13:11:10
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 09:00:46
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 09:00:28
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Wojciech Narel 2012-10-19 09:00:09
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu: Nr 425 o pow. 0,1318 ha, 427 o pow. 0,2561ha, 432 o pow.0,2177ha, 423 o pow. 0,0676 położonych w Marcinkowicach od Spółdzielni Mieszkaniowej MARPOL w Marcinkowicach w likwidacji, z siedzibą Marcinkowice, 78-641 Lubiesz Wojciech Narel 2012-10-19 08:59:13
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 08:57:00
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 08:54:58
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Wojciech Narel 2012-10-17 07:36:55
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Wojciech Narel 2012-10-17 07:35:54
Ogłoszenie ws. sprostowania podstawy prawnej w ogłoszeniu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10.10.2012r. Wojciech Narel 2012-10-15 07:39:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o wycofaniu działki przeznaczonej do dzierżawy. Wojciech Narel 2012-10-15 07:37:18