Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/52/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Tuczno na lata 2013-2021 Wojciech Narel 2013-01-31 09:23:27
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-01-28 13:06:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wojciech Narel 2013-01-28 13:06:09
Rejestry i ewidencje - dokument usunięty Wojciech Narel 2013-01-28 13:05:42
Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Wojciech Narel 2013-01-24 11:42:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 stycznia 2013 r. w Świetlicy Miejskiej w Tucznie o godz. 14:00 Paulina Goszczyńska 2013-01-21 15:26:22
Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-01-21 14:10:44
Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. Paulina Goszczyńska 2013-01-21 14:10:25
Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. Paulina Goszczyńska 2013-01-21 14:08:58
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Elżbieta Warszylewicz 2013-01-18 10:14:31
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Elżbieta Warszylewicz 2013-01-18 10:09:09
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2013 Elżbieta Warszylewicz 2013-01-16 13:58:56
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2013 - dokument usunięty Elżbieta Warszylewicz 2013-01-16 13:56:19
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2013 - dokument usunięty Elżbieta Warszylewicz 2013-01-16 13:54:58
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 22 stycznia 2013r. o godz. 15:00 Elżbieta Warszylewicz 2013-01-14 12:05:26
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 22 stycznia 2012 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. - dokument usunięty Elżbieta Warszylewicz 2013-01-14 11:50:33
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-01-10 12:04:28
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-01-10 11:59:50
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 rok. Wojciech Narel 2013-01-10 11:59:24
Zarządzenia 2013r. Wojciech Narel 2013-01-10 11:54:24
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu w dniu 22 stycznia 2012 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2013-01-10 10:25:13
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 22 stycznia 2013 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2013-01-09 12:56:42
Protokół Nr XXI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-09 12:07:27
Protokół Nr XX/2012 Z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-09 11:52:43
Protokół Nr XIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2012 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-09 11:26:48
Protokół Nr XVIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 r. Paulina Goszczyńska 2013-01-09 10:57:25
Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok Paulina Goszczyńska 2013-01-08 15:06:18
Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-03 15:07:35
Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno. Wojciech Narel 2013-01-03 10:27:22
Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno. Wojciech Narel 2013-01-03 10:27:12
Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-01-03 09:22:07
Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:40:40
Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:38:55
Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:37:27
Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I pólrocze 2013 roku. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:32:25
Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:30:49
Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:21:33
Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierabnia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:18:57
Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:17:05
Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:10:51