Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:06:53
Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:04:10
Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2013. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 09:00:05
Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 08:58:49
Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 08:40:41
Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 08:35:38
Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno n lata 2012-2021. Paulina Goszczyńska 2013-01-02 08:34:19
Obwieszczenie o zwołaniu XXIV Sesji rady Miejskiej w Tucznie w dniu 2 stycznia 2013 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-31 12:00:30
Obwieszczenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 grudnia 2012 r. o godz: 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-31 11:59:44
Obwieszczenie - Zawiadomienie - wydanie decyzji umarzającej postępowanie Wojciech Narel 2012-12-28 10:16:58
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 grudnia 2012 roku o godz. 13:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-21 08:10:32
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 grudnia 2012 roku o godz. 13:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-21 08:09:59
Obwieszczenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 grudnia 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-12-20 08:59:01
Obwieszczenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 grudnia 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-12-20 08:58:32
Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok Wojciech Narel 2012-12-19 14:39:15
Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwłę nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przejecia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Paulina Goszczyńska 2012-12-19 13:19:40
Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-12-19 13:16:51
Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 Paulina Goszczyńska 2012-12-19 13:15:05
Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku rolnego Paulina Goszczyńska 2012-12-19 12:31:59
Uchwała Nr CXX/455/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Tuczno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021. Wojciech Narel 2012-12-18 11:46:23
Uchwała Nr CXX/454/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2013 rok. Wojciech Narel 2012-12-18 11:12:20
Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. Paulina Goszczyńska 2012-12-13 12:45:01
Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. Paulina Goszczyńska 2012-12-13 12:38:28
Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paulina Goszczyńska 2012-12-13 12:35:46
2013r. Wojciech Narel 2012-12-11 12:50:27
Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku rolnego Wojciech Narel 2012-12-11 12:49:27
Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. Wojciech Narel 2012-12-11 12:45:43
2013r. Wojciech Narel 2012-12-11 12:42:30
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wojciech Narel 2012-12-11 12:37:10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 grudnia 2012r. o godz. 14:00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-11 08:59:13
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-11 08:53:20
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2012-12-11 08:52:49
2013r. Wojciech Narel 2012-12-10 10:20:48
2013r. Wojciech Narel 2012-12-10 10:20:17
2013r. Wojciech Narel 2012-12-10 10:19:14
2013r. Wojciech Narel 2012-12-10 09:49:00
Obwieszczenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 grudnia 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-12-07 10:39:04
Obwieszczenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 grudnia 2012 r. Paulina Goszczyńska 2012-12-07 10:37:50
Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. Paulina Goszczyńska 2012-12-05 13:57:51
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza normatywnego lub innego aktu prawnego. Paulina Goszczyńska 2012-12-05 12:41:58