Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-04-19 12:46:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do ogranów współdziałających Anna Sieczka 2010-04-09 11:41:59
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PŁOCICZNO Anna Sieczka 2010-04-09 11:28:31
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. odbudowy kanału Rzeczyca. Anna Sieczka 2010-04-08 11:56:46
Zawiadomienie o wydaniu postępowania w spr. - drenowanie gruntów - Rzeczyca Anna Sieczka 2010-04-08 11:53:24
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-04-07 08:50:27
Zarządzenie Nr 15A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-04-07 08:48:18
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-04-07 08:47:12
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Anna Sieczka 2010-04-02 12:53:03
Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok Anna Sieczka 2010-04-02 12:52:03
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 1 kwietnia 2010r. Anna Sieczka 2010-04-01 11:09:15
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Tucznie polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę Anna Sieczka 2010-04-01 08:40:16
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 Anna Sieczka 2010-03-31 11:36:24
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 Anna Sieczka 2010-03-29 13:35:18
OBWIESZCZENIE o przyjęciu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - 25 marca 2010 Anna Sieczka 2010-03-25 14:51:57
UCHWAŁA NR XXXIII/219 w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Tuczno Anna Sieczka 2010-03-25 14:01:13
UCHWAŁA NR XXXIII/218 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Anna Sieczka 2010-03-25 14:00:26
UCHWAŁA NR XXXIII/217 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:58:13
UCHWAŁA NR XXXIII/216 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:57:33
UCHWAŁA NR XXXIII/215 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:56:53
UCHWAŁA NR XXXIII/214 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:56:12
UCHWAŁA NR XXXIII/213 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Anna Sieczka 2010-03-25 13:55:25
UCHWAŁA NR XXXIII/212 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna Anna Sieczka 2010-03-25 13:54:16
UCHWAŁA NR XXXIII/211 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/181/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice" Anna Sieczka 2010-03-25 13:53:03
UCHWAŁA NR XXXIII/210 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki Anna Sieczka 2010-03-25 13:50:49
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:39
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:20
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" Anna Sieczka 2010-03-25 13:49:11
UCHWAŁA NR XXXIII/208 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. Anna Sieczka 2010-03-25 13:30:09
Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Anna Sieczka 2010-03-25 10:33:51
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31 grudnia 2009r. Anna Sieczka 2010-03-25 09:20:47
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009r. Anna Sieczka 2010-03-25 09:18:28
OBWIESZCZENIE-w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków sanitarnych i kolektorem tłocznym dla Osiedla Domów Jednorodzinnych Anna Sieczka 2010-03-22 09:10:03
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH Anna Sieczka 2010-03-22 09:06:51
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-03-18 14:56:42
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Anna Sieczka 2010-03-18 12:34:06
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat Anna Sieczka 2010-03-18 12:31:26
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki gruntu przeznaczoną na prowadzenie pola namiotowego przy Jeziorze Tuczno od strony ul. Klasztornej Anna Sieczka 2010-03-18 12:24:44
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 marca 2010r. godz. 13:45 Anna Sieczka 2010-03-17 14:08:45
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Tucznie polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę Anna Sieczka 2010-03-17 12:24:42