Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2013r. Wojciech Narel 2012-11-29 09:26:05
2013r. Wojciech Narel 2012-11-29 09:24:06
2013r. Wojciech Narel 2012-11-29 09:17:19
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 10:12:46
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 09:18:12
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 09:15:37
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 09:02:34
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 09:01:31
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:59:25
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:58:32
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:54:39
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:50:12
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:49:50
2013r. Wojciech Narel 2012-11-28 08:48:50
2013r. - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-11-28 08:45:19
2013r. - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-11-28 08:45:05
PODATKI I OPŁATY LOKALNE - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-11-28 08:44:36
Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. Wojciech Narel 2012-11-27 13:32:49
Obwieszczenie - Zawiadomienie - wydanie decyzji umarzającej postępowanie Wojciech Narel 2012-11-23 10:38:09
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2012-11-23 08:07:35
Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno Wojciech Narel 2012-11-23 08:06:57
Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno Wojciech Narel 2012-11-23 08:06:51
Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-11-23 08:06:46
Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-11-23 08:02:48
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Wojciech Narel 2012-11-19 14:42:37
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. Wojciech Narel 2012-11-19 14:41:56
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Wojciech Narel 2012-11-19 14:40:04
Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Wojciech Narel 2012-11-19 14:38:12
Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. Wojciech Narel 2012-11-19 14:36:24
Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 Wojciech Narel 2012-11-19 14:35:05
Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Wojciech Narel 2012-11-19 14:34:19
Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Wojciech Narel 2012-11-19 14:30:02
Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wojciech Narel 2012-11-19 14:29:26
Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku leśnego Wojciech Narel 2012-11-19 14:28:01
Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku rolnego Wojciech Narel 2012-11-19 14:27:32
Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. Wojciech Narel 2012-11-19 14:27:10
Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Wojciech Narel 2012-11-19 14:26:33
Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej Wojciech Narel 2012-11-19 14:25:41
Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej Wojciech Narel 2012-11-19 14:25:03
Uchwała Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziały Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wojciech Narel 2012-11-19 14:24:23