Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021 Wojciech Narel 2012-11-19 08:28:05
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012 r. Wojciech Narel 2012-11-19 08:23:38
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012 r. Wojciech Narel 2012-11-19 08:23:13
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012 r. Wojciech Narel 2012-11-19 08:20:41
BUDŻET GMINY na 2013 Wojciech Narel 2012-11-19 08:19:41
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna ws. dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Tuczno. Wojciech Narel 2012-11-15 07:43:03
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-11-14 08:03:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia Wojciech Narel 2012-11-14 07:51:02
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-11-08 13:44:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 listopada 2012r. Wojciech Narel 2012-11-06 15:11:31
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-11-06 11:57:57
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-11-06 11:57:39
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tuczno objętych wieloletnim programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2012-11-05 13:18:01
Obwieszczenie o zwołaniu XX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 9 listopada 2012 roku o godz. 14:00 Wojciech Narel 2012-11-05 08:35:10
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok Wojciech Narel 2012-11-05 07:43:12
Zawiadomienie - zakończenie postępowania Wojciech Narel 2012-10-31 09:36:50
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna ws. przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości Wojciech Narel 2012-10-31 09:34:42
Obwieszczenie - wydanie decyzji Wojciech Narel 2012-10-29 14:04:32
Informacja na koniec III kwartału 2012 roku Wojciech Narel 2012-10-29 13:21:54
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Wojciech Narel 2012-10-24 10:37:22
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-24 10:36:14
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-24 10:34:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-24 10:05:28
Struktura organizacyjna urzędu Wojciech Narel 2012-10-24 10:05:15
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 października 2012 roku. Wojciech Narel 2012-10-23 11:55:36
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie Wojciech Narel 2012-10-23 11:50:43
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:49:15
Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:47:46
Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:46:47
Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-23 11:45:39
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. Wojciech Narel 2012-10-23 11:44:26
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 Wojciech Narel 2012-10-23 11:43:35
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:53
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:29
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:23
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:18
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:13
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:09:05
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:57
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-10-19 14:08:47