Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojciech Narel 2012-10-09 09:12:24
Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Wojciech Narel 2012-10-09 09:11:40
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczna na 2012 rok. Wojciech Narel 2012-10-05 14:59:02
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 10 października 2012r. Wojciech Narel 2012-10-04 07:44:07
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2012-10-03 12:40:38
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2012-10-03 12:40:17
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2012-10-03 12:39:52
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2012-10-03 12:39:39
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2012-10-03 12:39:13
Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Wojciech Narel 2012-10-03 12:37:21
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości. Wojciech Narel 2012-09-27 11:35:06
Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wojciech Narel 2012-09-27 11:32:59
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie Wojciech Narel 2012-09-25 09:17:03
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Wojciech Narel 2012-09-25 08:12:38
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Wojciech Narel 2012-09-19 14:54:30
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie 48/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Wojciech Narel 2012-09-19 14:53:58
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. Wojciech Narel 2012-09-19 14:50:33
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zadad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 Wojciech Narel 2012-09-14 10:55:16
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-13 11:07:24
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-13 10:43:13
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-13 10:42:58
Sprostowanie do Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 04 września 2012r. dotyczącego przetargu nieograniczonego Wojciech Narel 2012-09-10 12:46:30
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2012-09-05 12:16:33
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2012-09-05 12:15:47
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu: Nr 425 o pow. 0,1318 ha, 427 o pow. 0,2561ha, 432 o pow.0,2177ha, 423 o pow. 0,0676 położonych w Marcinkowicach od Spółdzielni Mieszkaniowej MARPOL w Marcinkowicach w likwidacji, z siedzibą Marcinkowice, 78-641 Lubiesz Wojciech Narel 2012-09-05 12:14:33
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-09-05 12:14:25
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2012-09-05 12:14:16
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2012-09-05 07:36:45
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowie i rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie Wojciech Narel 2012-09-04 14:51:14
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. Wojciech Narel 2012-09-04 14:49:05
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-09-04 14:39:50
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-04 10:41:39
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-04 10:41:20
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Wojciech Narel 2012-09-04 10:41:03
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącego powołania komisji ds. wprowadzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno. Wojciech Narel 2012-09-04 10:36:51
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno - dokument usunięty Wojciech Narel 2012-09-04 09:41:29
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wojciech Narel 2012-09-04 09:39:06
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2012-09-04 09:37:32
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Tuczno - zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia Wojciech Narel 2012-09-04 09:33:22
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. Wojciech Narel 2012-09-04 08:20:49