Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Referat finansowy - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-04-03 11:11:23
Samodzielne stanowiska i referaty Anna Sieczka 2009-04-03 11:04:46
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA DLA KAŻDEGO" w roku 2009 Anna Sieczka 2009-04-01 11:35:33
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (teren przeznaczony na prowadzenie pola namiotowego-biwakowego) Anna Sieczka 2009-03-30 15:16:41
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (teren przeznaczony na prowadzenie pola namiotowego) Anna Sieczka 2009-03-30 15:15:36
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego Anna Sieczka 2009-03-30 15:14:15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla miejscowości Rusinowo i kolektora tłocznego Rusinowo-Strzaliny Anna Sieczka 2009-03-30 14:47:43
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUSINOWO-STRZALINY Anna Sieczka 2009-03-30 14:44:49
Uchwała Nr XXV/160 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-30 13:03:47
Uchwała Nr XXV/159 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Anna Sieczka 2009-03-30 13:01:35
Uchwała Nr XXV/158 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-03-30 12:59:55
Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" Anna Sieczka 2009-03-30 12:52:06
Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" Anna Sieczka 2009-03-30 12:51:12
Uchwała Nr XXV/156 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno Anna Sieczka 2009-03-30 12:47:11
Uchwała Nr XXV/155 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 Anna Sieczka 2009-03-30 12:45:07
Uchwała Nr XXV/154 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Anna Sieczka 2009-03-30 12:37:15
Uchwała Nr XXV/153 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. Anna Sieczka 2009-03-30 12:34:38
Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-27 10:00:28
Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-27 09:57:45
Informacja dotycząca wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Anna Sieczka 2009-03-24 11:45:54
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:20:06
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:15:29
Protokoł z naboru na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZA GMINY Anna Sieczka 2009-03-23 15:14:33
OBWIESZCZENIE O III SESJI RADY MIEJSKIEJ - 26 marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-20 09:35:46
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2008r. Anna Sieczka 2009-03-19 14:38:17
WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG STANU NA 31.12.2009r. - dokument usunięty Anna Sieczka 2009-03-19 14:31:59
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Anna Sieczka 2009-03-19 12:41:59
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Anna Sieczka 2009-03-19 12:40:32
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA - 17marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-18 07:58:38
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BUDŻETU w dniu 24 marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-18 07:56:55
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24 marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-18 07:56:38
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BUDŻETU w dniu 24 marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-18 07:55:46
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w dniu 24 marca 2009r. Anna Sieczka 2009-03-18 07:54:54
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "MŁODSZEGO REFERENTA DS. ORGANIZACYJNO-KANCELARYJNYCH" Anna Sieczka 2009-03-13 14:35:43
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarza Gminy Anna Sieczka 2009-03-12 11:30:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno   2009-03-11 13:10:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tuczno   2009-03-11 13:10:16
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA w ZGKiM w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-09 11:16:26
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA W ZGKiM w Tucznie Anna Sieczka 2009-03-09 11:13:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębach Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo Anna Sieczka 2009-03-05 13:42:27