Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuczno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 22/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2024-02-29 12:17:36
Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Tucznie 2024-01-16 13:02:16
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. ,,Drugie życie odpadów - Eko bombka" 2023-11-02 09:17:24
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA TUCZNA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok. 2023-11-02 09:16:33
Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2023-08-09 11:48:06
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok 2023-05-04 14:59:11
Zarządzenie NR 37/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-04-27 10:39:02
Zarządzenie NR 36/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2023-04-27 10:37:07
Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-06 11:34:09
Zarządzenie NR 126/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planu kontroli na lata 2022/2023 dotyczących realizacji obowiazków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2022-12-19 14:11:35
Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-12-19 11:34:29
Zarządzenie nr 124/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Tuczno w celu zebrania opinii i propozycji w przedmiocie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Tuczno 2022-11-30 15:07:34
Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-11-30 15:02:55
Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2022-11-29 12:17:34
Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 2022-11-24 12:19:22
Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-11-16 12:46:53
Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-11-14 11:57:35
Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Strzaliny 2022-11-09 12:35:36
Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-11-08 14:32:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-11-08 14:08:47
Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 4 listopada 2022 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2022-11-02 15:12:06
Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2022-11-02 11:57:30
Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-10-27 13:27:34
Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-10-27 09:56:41
Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-10-26 13:29:28
Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2022-10-19 10:47:53
Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-10-18 15:21:56
Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenia zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego. 2022-10-18 15:20:00
Zarządzenie NR 106/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy. 2022-10-17 12:16:39
Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołęctwa Zdbowo w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-10-10 15:08:19
Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-10-05 14:01:29
Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do najmu 2022-10-04 14:22:29
Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez Gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 2022-09-27 13:46:21
Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-09-23 11:48:30
Zarządzenie 97/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2022-09-15 12:54:28
Zarządzenie 96/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022 r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 2022-09-15 12:53:23
Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-09-13 11:23:11
Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-09-13 11:21:49
Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wykonania zadania zapewnienia uczniom gorącego posiłku 2022-09-01 13:36:37
Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-09-01 13:33:26
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-31 13:17:39
Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające Regulamin Stadionu Miejskiego w Tucznie 2022-08-30 12:38:56
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość stawek opłat za wyżywienie w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Tuczno 2022-08-30 12:29:28
Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-08-29 14:59:07
Zarządzenie 88/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-29 14:57:49
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-08-29 14:54:31
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2022 roku. 2022-08-17 15:14:25
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-05 09:56:54
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-05 09:56:27
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-04 11:16:50
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2022 r. Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-08-01 14:55:34
Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-08-01 08:23:16
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko : "referent ds. działalności gospodarczej i mienia komunalnego". 2022-07-25 14:46:20
Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-07-21 16:03:24
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wyodrębnionej ewidencji księgowej stosowanej przy realizacji zadania pn. "Pod biało-czerwoną", finansowanego środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 2022-07-12 12:56:18
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Mączno w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-07-07 07:57:53
Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Zdbowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Zdbowo 2022-07-07 07:55:57
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 1 lipca 2022r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 64, obręb geodezyjny Jamienko 2022-06-30 09:22:09
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-06-30 09:19:39
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021r., Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021r., Zarządze 2022-06-27 13:37:30
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie ze zm. 2022-06-27 13:34:08
Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2022 rok 2022-06-21 15:22:41
Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-06-15 14:32:34
Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-06-08 13:49:02
Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do celów służbowych. 2022-06-07 07:51:28
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-06-07 07:47:52
Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Tuczno na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tuczno" 2022-05-26 13:29:34
Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-05-23 09:26:36
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 rok w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-05-17 13:54:52
Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Miłogoszcz w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Miłogoszcz 2022-05-10 11:51:56
Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-05-09 10:33:51
Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-05-06 13:00:42
Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2022-04-27 13:22:02
Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-04-27 13:19:21
Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-04-27 13:14:41
Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 15 kwietnia 2022r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2022-04-14 15:06:01
Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2022-04-14 12:15:15
Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych, zmienionego Zarządzeniem nr 76/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020r. 2022-04-14 12:10:03
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu pomocy okresowej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkole i przedszkolu 2022-04-13 14:06:24
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących właśność Gminy Tuczno 2022-04-06 16:09:57
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia procedur mających zastosowanie w realizacji zadań objętych Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-04-06 16:06:09
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-04-06 16:03:31
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-04-06 15:58:24
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2021 rok. 2022-03-31 13:22:08
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-03-31 09:59:57
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2021 rok. 2022-03-31 09:54:35
Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2022r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenia zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego 2022-03-31 09:54:03
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Strzaliny 2022-03-28 09:16:27
Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej sołectwa Nowa Studnica 2022-03-28 09:13:06
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-22 13:45:05
Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-22 13:21:52
Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) a także do wydawania decyzji w tych sprawach podczas nieobecności Kierownika Miejsko - Gminnego Ośro 2022-03-22 13:19:03
Zarządzenie 43/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ) a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-03-21 13:03:58
Zarządzenie 42/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-03-21 12:59:47
Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 17 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-03-18 14:24:17
Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2022r. w sprawie uczniów przybywających z zagranicy do Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie 2022-03-17 10:54:31
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 marca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2022-03-15 15:38:03
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna z dnia 9 marca 2022 r., w sprawie okreslenia formy przekazywania w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno 2022-03-14 11:39:35
Zarzadzenie Nr 37/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 marca 2022 roku zmieniajace Zarzadzenie Nr 20/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31.01.2022 r., w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Cyfrowa gmina", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożeniaa 2022-03-10 09:59:48
Zarządzenie 36/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Zdbowo w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania 2022-03-02 15:19:39
Zarządzenie 35/2022 Burmisrza Tuczna z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-03-02 15:16:40
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2022-02-24 15:20:58
Zarzadzenie nr 32/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do zawarcia umowy i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-02-24 15:17:55
Zarzadzenie nr 31/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. 2022-02-24 15:17:15
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2022-02-18 10:54:10
Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2022-02-18 10:51:53
Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-18 10:49:19
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-02-15 12:54:12
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2022-02-15 11:31:54
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: "referent ds. przyrody, drogownictwa, energetyki i łączności" 2022-02-14 12:03:44
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 9 lutego 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-09 14:58:33
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2022-02-03 14:25:01
Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Cyfrowa Gmina", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-02-03 14:16:35
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych 2022-02-01 14:39:27
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok 2022-02-01 14:36:58
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-01-26 12:50:06
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości " Bytyń część wsi Marcinkowice, Mączno część wsi Zdbowo, Ponikiew część wsi Płociczno na " Bytyń - wieś, Mączno - wieś, Ponikiew - wieś 2022-01-21 13:56:54
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021 r. oraz Za 2022-01-17 13:15:49
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie 8/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 14:33:21
Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2022-01-14 08:05:45
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przyznaczonych do zbycia 2022-01-14 08:05:11
Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-14 08:04:45
Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2022-01-14 08:04:22
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2022 rok 2022-01-14 08:03:50
Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2022-01-10 13:56:03
Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-01-10 13:44:09
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2022-01-03 10:46:29
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2022-01-03 10:42:38
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Arlety Pietruszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2022-01-03 10:37:09
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pani Arlety Pietruszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2022-01-03 10:31:08
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Tuczno, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2022-01-03 10:20:52
Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznie 2021-12-30 15:26:10
Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznie 2021-12-30 15:24:10
Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2022r. 2021-12-28 10:43:59
Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia dotyczącego regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno 2021-12-27 13:43:56
Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-12-23 12:21:07
Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-12-16 12:52:31
Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-10 10:26:23
Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 23 grudnia 2021 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2021-12-08 15:48:51
Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 roku Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021 roku Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021-12-03 13:38:30
Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-12-02 12:37:52
Zarządzenie NR 105/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2021r. 2021-12-02 09:31:13
Zarądzenie NR 104/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 grudnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (M.P. z 2020r. poz. 662 ze zm.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. 2021-12-02 09:21:12
Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-11-30 15:25:23
Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-11-30 15:20:40
Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2021-11-30 15:17:07
Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: referent ds. gospodarki mieniem gminnym i oświaty 2021-11-30 08:21:35
Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-11-25 11:43:51
Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021r. oraz Zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021r. 2021-11-16 15:20:06
Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 12 listopada 2021r. Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-11-16 15:15:11
Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-10 13:27:59
Zarządzenie Burmistrza Nr 95/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2021-11-09 14:49:27
Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-11-08 09:13:15
Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2021-10-28 08:26:15
Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta" 2021-10-25 12:57:10
Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2021-10-25 12:52:26
Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-10-20 14:07:07
Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-10-13 14:32:44
Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 2021-10-01 14:29:23
Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. 2021-09-30 15:24:40
Zarządzenie Nr 85 /2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-09-30 15:10:04
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy ze zm. 2021-09-30 12:37:38
Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-09-22 13:11:44
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2021 rok 2021-09-13 15:13:22
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: " Referent ds. obsługi organów gminy i oświaty" 2021-09-08 11:55:01
Zarządzenie Nr 80/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 2021-09-06 14:08:19
Zarządzenie Nr 79/2021 roku Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-09-06 14:03:02
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 3 wrzesnia 2021roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze zm. 2021-09-03 14:21:09
Zarządzenie 76/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-09-01 12:47:33
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 2021-08-31 10:28:10
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowości urzędu 2021-08-30 10:35:39
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2021-08-24 14:54:31
Zarządzenie 68/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 sierpnia 2021roku w sprawie powołania komisji w celu protokolarnego nodbioru - przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Tuczno, a będącego w użytkowaniu sołectwa Płociczno i Rzeczyca 2021-08-23 14:39:11
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zminan w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-08-05 09:06:26
Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 roku 2021-07-14 14:52:24
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-07-14 14:48:02
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2021-07-09 15:26:05
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Burmistrza Tuczna do prowadzenia określonych spraw Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-07-08 13:47:32
Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zm.. 2021-07-08 13:41:26
Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2021-07-06 13:22:24
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-07-06 13:10:48
Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przedłużenia Pani Izabeli Katarzynie Krajnik okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie, ul. Szkolna 41; 78 -640 Tuczno 2021-06-25 15:18:11
Zarządzenie NR 47/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2021roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-06-11 15:37:11
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r 2021-06-02 09:54:50
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majatkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie i ustalenia procedur przekazania. 2021-06-02 09:52:28
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-06-02 09:48:34
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2021r. 2021-05-28 10:30:32
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-05-10 12:12:50
Zarzadzenie Nr 40/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2021-05-05 13:28:36
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2021roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-05-05 13:22:37
Zarządzenie NR 38/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2021 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomiości mienia gminnego 2021-04-27 14:50:14
Zarządzenie NR 37/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2021 r., w sprawie zmin budżecie gminy Tuczno na 2021 rok. 2021-04-27 14:46:07
Zarządzenie NR 36/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie ustalenia reguaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urzązeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2021-04-21 11:45:55
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2021 r., zmieniające zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. 2021-04-14 13:34:11
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o oboegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy ze zm.. 2021-04-13 15:26:36
Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2021 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-04-07 11:01:31
Zarzadzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Tuczno, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok 2021-04-07 10:06:24
Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2021roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2021-03-31 11:57:41
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybie podstawowym na podstawie : art. 275 pkt 1 ustawy dla zadania : " Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno " w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-03-29 12:48:46
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok 2021-03-29 12:27:19
Zarządzenie NR 26/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań przez gminę Tuczno planowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - do realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 2021-03-26 11:48:18
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26marca 2021 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wasność Gminy Tuczno 2021-03-24 09:28:56
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-03-24 09:20:43
Zarzadzenie Nr 27/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2021 roku 2021-03-22 13:00:21
Zarzadzenie Nr 25/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2021-03-16 15:21:31
Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 5 marca 2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno 2021-03-05 11:55:33
Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2021-03-05 11:50:52
Zarzadzenie Nr 22/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2021-03-05 11:49:49
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Tuczno 2021-03-02 15:03:00
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 na terenie Gminy Tuczno 2021-03-02 15:01:43
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2021-03-01 13:50:01
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie likwidacji kasy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-03-01 13:48:49
Zarządzenie NR 18/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-03-01 12:12:22
Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-03-01 12:10:03
Zarządzenie NR 15/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,"Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm.. 2021-03-01 12:09:13
Zarządzenie NR 14/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom", w ramach Programu Współpracy Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze zm.. 2021-03-01 12:07:31
Zarządzenie NR 13/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie " program pilotażowy. 2021-03-01 12:05:45
Zarządzenie NR 12/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2020r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,,Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2021-03-01 12:04:01
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ,,Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie" w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze?. 2021-03-01 12:02:38
Zarządzenie NR 10/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 2021-02-18 12:27:55
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 2021-02-11 15:19:10
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuczno 2021-02-05 13:59:30
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Tuczno na 2021 rok 2021-02-02 15:20:11
Zarzadzenie Nr 6/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-01-26 15:14:52
Zarzadzenie Nr 5/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-01-25 13:57:13
Zarzadzenie Nr 4/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2021-01-25 12:42:05
Zarzadzenie Nr 3/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonegodo zbycia 2021-01-21 09:40:55
Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie informacji i ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2021 rok 2021-01-21 09:38:25
Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-08 15:28:22
Zarzadzenie Nr 105/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2021-01-08 14:28:04
Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 zmieniające Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. ( Dz.U. 2020r.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. 2021-01-04 14:30:15
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upowaznienia do prowadzenia postepowań w sprawie wydawania zaświadczen dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" 2020-12-31 12:45:29
Zarzadzenie Nr 102/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2020-12-31 12:40:53
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-12-31 12:38:02
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste Powietrze" 2020-12-28 12:42:57
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 202 rok 2020-12-22 14:28:41
Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 2020-12-16 09:40:22
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kluk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-11 15:43:54
Zarzadzenie Nr 96/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-12-11 15:35:54
Zarzadzenie Nr 95/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-12-10 10:36:30
Zarządzenie Nr 92A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-12-08 11:29:05
Zarządzenie Nr 90 A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2020 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja ". 2020-12-08 11:24:23
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznnie 2020-12-03 13:29:04
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kluk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-03 13:24:46
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2020 roku 2020-12-03 13:13:37
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dniz 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-03 13:11:17
Zarzadzenie Nr 90/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świateczne przypadajace w wolne soboty 22020 roku 2020-11-25 12:24:35
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-11-25 12:16:13
Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 88/2020 z dnia 19 listopada 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2020 r. kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwiazanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 31/2, obreb geodezyjny Tuczno 109. 2020-11-19 13:16:52
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 12 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. 2020-11-13 08:09:56
Zarzadzenie Nr 86/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmoicie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rocznego Programu współpracy samorzadu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniunymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontarjacie na rok 2021 2020-11-06 14:22:43
Zarządzenie Burmistrza Nr 85/2020 Tuczna z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r 2020-11-05 13:28:37
Zarzadzenie Nr 84/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-11-05 13:23:29
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 13 pażdziernika 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno. 2020-10-16 09:39:09
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 18 października 2020 roku. 2020-10-08 12:33:19
Zarządzenie Burmistrza Nr 81/2020 zdnia 1 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2020-10-07 12:31:19
Zarzadzenie Nr 80/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2020-10-01 15:36:37
Zarządzenie 79/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-10-01 15:31:49
Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2020-09-30 11:39:53
Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku zmieniające Zarządzenie 71/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wdrożenia Procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towaru i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrachentów przed dokonaniem płatności faktury. 2020-09-30 11:37:17
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Tuczna w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2020-09-30 11:36:31
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2020-09-29 15:36:47
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-09-29 13:46:38
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-25 14:56:21
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-25 14:43:24
Zarządzenie NR 66/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie " w ramach Programu Operacyjnego " Rybactwo i Morze". 2020-09-24 15:18:22
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Tuczno oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rzeczyca". 2020-09-24 14:52:21
Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycujnych przez gminę Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy. 2020-09-24 14:38:57
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-09-24 11:25:43
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie" w ramach Eropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2020-09-22 15:18:43
Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2020-09-15 12:35:07
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 września 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2020-09-15 12:34:31
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka " TOLA" w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-09-15 12:34:22
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2020 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. ( Dz. U. 2020. 662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-09-15 12:34:13
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-09-15 12:33:53
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. 2020-09-08 15:26:35
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-09-04 15:18:21
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-09-01 09:15:41
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-08-31 15:40:44
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wydłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2020-08-28 15:34:38
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-08-24 13:40:18
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 21 sierpnia 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2020-08-20 11:18:17
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-08-20 11:17:13
Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-27 12:43:54
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie "TOLA" w Tucznie 2020-07-27 12:38:34
Zarządzenie Nr 52A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-07-27 12:14:18
Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-15 15:23:07
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-07-14 12:06:34
Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Tuczna z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku 2020-07-03 08:18:18
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rokprawie 2020-07-03 08:14:00
Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2019 rok 2020-06-29 12:40:06
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2019 rok 2020-06-29 12:36:37
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-25 12:07:44
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2020-06-23 15:33:43
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-23 12:08:01
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-22 15:13:35
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2020 roku w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznrgo w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : " Odbiór i zagospodarowanie odpdów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II)" 2020-06-08 10:03:03
Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku 2020-06-05 11:52:44
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2020-06-03 10:29:29
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-06-03 10:24:32
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania 2020-06-02 16:22:18
Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno." 2020-06-02 16:08:00
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości preznaczonych do dzierżawy 2020-05-26 14:24:14
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-05-21 12:54:58
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-05-15 13:15:03
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-05-07 12:03:29
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-05-05 13:40:41
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2020-04-20 09:08:15
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2020-04-17 12:10:50
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-04-15 15:13:15
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 2020-04-15 15:10:48
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-31 16:49:43
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-03-31 16:46:30
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV2 ( COVID-19) 2020-03-25 15:42:17
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawoadania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2019 rok. 2020-03-25 11:51:38
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprwawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultóry oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2019 rok 2020-03-25 11:11:35
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-03-17 09:59:06
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Tuczno 2020-03-05 13:57:29
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Tuczna z dnia2 marca 2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2020-03-02 15:32:27
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2020-03-02 13:07:37
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok 2020-03-02 13:04:09
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2020-02-27 13:16:42
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25.02.2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozporządzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 na Terenie Gminy Tuczno 2020-02-27 12:50:50
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporzadzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne gminy Tuczno 2020-02-27 12:27:35
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-02-25 11:40:31
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2020-02-25 11:28:47
Zarządzenie Nr 9A/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2020 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2020-02-25 11:05:52
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami 2020-02-12 08:37:41
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wykazu nierucjomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2020-02-12 08:29:43
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego. 2020-02-12 08:27:06
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2020 roku. 2020-02-12 08:21:58
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno. 2020-02-12 08:01:16
Zarządzenia Nr 4/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2020-02-12 07:59:16
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok. 2020-02-11 15:28:12
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2020-02-11 15:25:37
Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednosyek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji wpłat do budżetu na 2020 rok. 2020-02-11 14:55:17
Zarządzenie Nr 93A/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2020-01-29 14:15:22
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31grudnia 2015 roku ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzedzie Miejskim w Tucznie ze zm. 2020-01-10 11:19:23
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-12-30 12:01:21
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Tucznie 2019-12-20 12:10:01
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 (uterenowiony) dla jednostki OSP w Tucznie 2019-12-20 12:09:27
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. " Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom", w ramach Programu Współpracy Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska; Celu : Europejska Wspólpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-12-20 12:09:19
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2019 rok. 2019-12-20 12:09:10
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Tuczna zdnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Tuczno 2019-12-13 14:11:40
Zarządzenie Nr 84a/2019 Burmistrza Tuczna zdnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Tuczno. 2019-12-09 15:21:09
Zarzadzenie 83/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 roku 2019-12-09 15:09:14
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. księgowosci urzędu 2019-12-03 13:55:12
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-12-03 13:53:32
Zarządzenie Nr 80/209 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 2019-11-25 15:12:41
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Szupieńko do pełnienia obowiazków dyrektora w Szkole Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie, ul. Szkolna 41; 78-640 Tuczno 2019-11-25 12:15:06
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-11-20 14:16:56
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Zakup i dostawa sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków OSP" 2019-11-20 14:16:36
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2019-11-15 15:02:11
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-11-08 12:31:22
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. księgowosci urzędu. 2019-11-08 12:19:59
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad korzystania i warunków korzystania z zezwpleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczno 2019-11-08 12:19:41
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 w sprawie wdrożenia Procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatnosci oraz zasad weryfikacji kontrachentów przed dokonaniem płatności faktury 2019-11-08 12:19:27
Zarządzenie Nr 70 A/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznona 2019 rok 2019-11-08 12:13:41
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-11-05 13:51:24
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-10-17 12:51:14
Zarzadzenie Nr 68/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i osrodków umozliwiających realizacje obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2019-10-17 08:50:00
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-10-17 08:39:41
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2019 roku w sprawie organizacji akcji kurjerskiej na terenie Gminy Tuczno 2019-10-10 15:19:46
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2019 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-10-10 15:02:23
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-10-03 11:29:18
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 23.09.2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-09-24 11:14:12
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu dożywiania 2019-09-12 09:00:05
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-09-03 15:18:33
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kiltury za I półrocze 2019 roku. 2019-09-03 15:16:27
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27 07:55:02
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Za 2019-08-19 09:47:03
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-19 09:40:22
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie sprzętu wodnego na Plaży Miejskiej w Tucznie 2019-08-19 09:29:20
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2019-08-19 09:23:10
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zm.. 2019-08-19 09:22:21
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno - prywatnego 2019-08-19 09:14:04
Zarzadzenie Nr 50/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-19 09:04:21
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Jamienku Gmina Tuczno" 2019-08-19 08:57:29
Zarzadzenie Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2035. 2019-08-19 08:44:22
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-08-19 08:33:57
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2018 rok 2019-08-19 08:25:41
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorzadowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2018 rok 2019-08-19 08:17:32
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno 2019-08-19 07:54:17
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2019-08-14 13:43:34
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.) w czasie nieobecnosci K 2019-08-14 13:01:45
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Moejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2134 z późn. zm.) 2019-08-14 10:51:02
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowazenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) 2019-08-14 10:43:54
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z póź.zm.) 2019-08-14 10:27:05
Zarzadzenie nr 38/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie wykazu nieruchomosci mienia gminnego przeznaczonych do najmu 2019-08-14 10:03:49
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-14 09:58:32
Zarządzenie Nr 36a/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno 2019-08-14 09:26:48
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07.06.2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2019-06-07 15:24:03
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07.06.2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Publicznego Przedszkola w Tucznie 2019-06-07 15:18:46
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-05-30 14:21:12
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola wTucznie. 2019-05-28 14:29:37
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom", w ramach Programu Współpracy Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-05-24 10:24:23
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 16 maja 2019 r., w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenie zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego. 2019-05-16 15:29:54
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo - Sportowej, kompleksu boisk "Orlik", pomieszczeń w budynkach szkolnych i sal komputerowych w obiektach szkolnych i sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej i kompleksu boisk " Orlik". 2019-05-15 15:33:48
Zarządzenie 27 Nr/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-05-15 15:18:53
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-15 14:13:25
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-05-09 09:31:24
Zarządzene Nr 24/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. 2019-04-26 10:08:32
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-18 09:57:16
Zarzadzenie Nr 22/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzacym jest Gmina Tuczno. 2019-04-09 15:21:30
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-09 15:16:24
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2018 rok. 2019-04-02 08:51:17
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno,sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2018 rok. 2019-03-29 14:25:12
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2019-03-25 15:32:59
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-03-25 15:24:04
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych 2019-03-08 14:46:22
Zarzadzenie Nr 16/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2019-03-08 14:28:12
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2019 rok. 2019-02-28 14:07:57
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 06.02.2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-02-07 08:24:12
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-01-31 09:56:23
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tuczno. 2019-01-24 15:19:38
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci mienia gminnego. 2019-01-08 10:11:18
Zarzadzenie Nr 134/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedlów Tuczynskich w Tucznie". 2019-01-08 09:15:48
Zarzadzenie Nr 133 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia nirm zużycia paliw płynących dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2019-01-08 08:59:05
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24.12.2018 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 127/2018 burmistrza Tuczna z dnia 10.12.2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2019-01-08 08:50:50
Zarzadzenie nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji. 2019-01-04 15:13:48
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2019 rok. 2019-01-04 15:06:51
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno.o 2018-12-31 12:11:02
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do preprowadzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorystania środków dotacji oraz fakrycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77 obręb geodezyjny Strzaliny. 2018-12-31 12:04:10
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-12-31 11:56:08
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2018-12-17 09:45:42
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna uźytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2018-12-17 09:43:27
Zarzadzeni Nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-17 09:40:34
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-07 13:06:43
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia.w sprawie 2018-11-29 09:41:47
Zarzadzeni Nr 122/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2018-11-29 09:36:54
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2018-11-23 14:17:17
Zarządzenie Nr 117A/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy tuczno z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. działalnosci pożytku publicznego i owolontariacie nz rok 2019. 2018-11-21 15:25:10
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiazków Dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-11-07 09:28:32
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., 2018-11-07 09:16:20
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 9 listopada 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno. 2018-11-07 09:15:51
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-11-07 09:15:15
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 r w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. 2018-11-05 13:27:45
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. 2018-10-26 11:37:50
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2018-10-26 10:13:39
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 9 października 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-10-11 08:11:10
Zaządzenie Nr108/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 1 pzździernika 2018 r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Publicznego Żłobka "TOLA" przy ulicy Wolnosci 3, 78-640 w Tucznie na okres od 02.11.2018 r. do 31.08.2019 r. 2018-10-05 15:46:11
Zarządzenie Nr 107a/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-10-05 15:35:50
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Tuczna zdnia 28 września 2018 r.,w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Żłobka"TOLA" w Tucznie" 2018-10-01 10:27:40
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność gminy. 2018-09-20 14:43:51
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. 2018-09-14 13:16:41
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2018-09-14 12:05:07
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-09-14 09:03:23
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-09-14 08:53:51
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. 2018-09-14 08:16:17
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 2018-09-14 08:09:07
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznrj Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2018-09-05 08:09:36
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie" (IV) 2018-09-05 07:48:59
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" 2018-09-03 08:47:03
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. 2018-09-03 08:22:58
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 2018-09-03 08:22:46
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-08-31 11:59:50
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 sierpnia 2018 r w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-08-30 13:18:36
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" 2018-08-24 13:44:36
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno 2018-08-22 13:02:30
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie 2018-08-21 08:19:56
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-08-08 10:27:53
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami ołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2018-08-08 10:17:01
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnych wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (III) 2018-08-06 08:53:55
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-08-06 08:47:07
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-08-02 09:34:36
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-08-02 09:23:18
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej 2018-07-27 15:30:03
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) 2018-07-27 15:29:37
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 15:29:12
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 13:16:07
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Tuczna nr 72/2018 z dnia 05 lipca 2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw organizacyjno-kancelaryjnych 2018-07-05 13:04:55
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (II) 2018-07-04 09:11:40
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-21 19:18:23
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-24 09:55:30
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia , miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-06-01 09:21:10
Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:18:56
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:17:22
Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-11-03 15:23:49
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-10-07 11:14:47
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2016-09-20 13:38:54
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-09-02 10:32:22
Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-08-18 09:26:43
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-08-11 09:47:21
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2016-07-25 13:25:08
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do celów służbowych. 2016-07-22 11:57:07
Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-20 08:43:27
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru opiekunów społecznych kotów wolnożyjących na terenie Gminy Tuczno. 2016-07-15 15:11:59
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014r. w prawie wynagrodzenia dla expertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji Egzaminacyjnej. 2016-07-15 13:10:40
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2016-07-15 12:56:47
Zarządzenie Nr 56A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-12 13:19:59
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-11 13:42:34
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno . 2016-07-04 09:41:43
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół. 2016-06-29 11:35:44
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 2016-06-27 09:26:34
Zarządzenie 53/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-06-22 12:07:30
Zarządzenie 52/2016 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2016-06-22 12:02:19
Zarządzenie 51/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminego. 2016-06-22 11:20:05
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzen Instrukcji inewntaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-21 09:28:40
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:54:56
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:53:25
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:51:05
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:48:14
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2016-06-20 14:44:00
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Szkole Podstawowej w Płocicznie, sposobu jeje przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2016-06-14 10:07:30
Zarządzenie Nr 47A/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-08 14:41:28
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Tuczna z dni 31 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-06 08:41:25
Zarządzenie 46/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego. 2016-06-06 08:41:14
Zarządzenie 43/2016 w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna użytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2016-05-20 13:47:36
Zarządzenie 42/2016 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych 2016-05-19 09:26:17
Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-05-17 12:32:32
Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2016-05-16 12:20:57
Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno